Samoloty na których się szkoliłem

PStachiewiczM17010006.jpg

Title

Samoloty na których się szkoliłem
Airplanes I trained in

Description

Item 1 is a newspaper cutting is a Bartel BM4 biplane dated 1929 produced by the ‘‘Samolot’’ factory.
Item 2 is a newspaper cutting of a RWD8, high wing monoplane, with a Polish registration, SP-ANL annotated 'The most popular plane the Polish RWD.8 used for training and recreation.'
Item 3 is a newspaper cutting of four PZL P.11Cs in the air.
Item 4 is a Polish language newspaper cutting with a photo of an unidentified high wing, radial engined monoplane 'City of Warsaw', dated 1934.
Item 5 is a newspaper cutting in colour of a PWS26 in Polish Air Force colours.

Temporal Coverage

Spatial Coverage

Language

Format

Five newspaper cuttings from a scrapbook

Rights

This content is available under a CC BY-NC 4.0 International license (Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0). It has been published ‘as is’ and may contain inaccuracies or culturally inappropriate references that do not necessarily reflect the official policy or position of the University of Lincoln or the International Bomber Command Centre. For more information, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ and https://ibccdigitalarchive.lincoln.ac.uk/omeka/legal.

Contributor

Identifier

PStachiewiczM17010006

Transcription

Newspaper cutting
Wsiączona do niniejszego pisma zdjęcie miałem zamiar wysłać redakcji w okresie obchodów Świeta lotnictwa. Jest to zdjęcie jednosilnikowego samolotu braci Bena i Joe Adamowiczów, Amerykańskich polaków. Przelecieli na nim Atlantyk 28/29 Września 1934. Zdjęcie to wykonano w Toruniu na lotnisku w [indecipherable number] pułku lotniczego na którym bracia Adamowiczowie lądowali, jako na pierwszym w Kraju: bracia figurują na prawym skraju zdjecia. Myślę że ten wspaniały na ówczesne czasy wyczyn lotniczy amatorów wart jest przypomnienia, tym wiecej, że jakoś pomija się go milczeniem, tak w encyklopediach jak i pogadankach historyczno-lotniczych. A przecież bracia Adamowicze i ich przelot, to piekna i godna pamięci karta w historii polskiego lotnictwa.
Z poważaniem
Mieczysław Gorączko
Myślenice

Od redakcji: W Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN jest wzmianka o braciach – amatorach lotnictwa Józefa (ur. 1893) i Bolesława (1898) ktorzy wystartowali z Harbour Grace w Nowej Funlandii i po 20 godzinach lotu lądowali w Normandii, w St Andre. Samolot na ktorym lecieli nosił nazwę ‘City of Warsaw’. W 1934 loty przez Atlantyk nie były już czymś nie zwykłym, natomiast istotnie nie zwykły był fakt, iż lot taki przygotowali i przeprowadzili lotnicy-amatorzy, na własnym samolocie, zakupionym za swe oszczędności (byli właścicielami fabryczki lemoniady)

Translation:

Squeezed into the writing below is a photograph I intended to send to the editor at the time of the celebration of the Festival of aviation. It is a photograph of a single engine plane that belonged to the brothers Ben and Joe Adamowicz, American Poles. They flew across the Atlantic on 28/29 September 1934. The photograph is taken in Torun at the airfield of [indecipherable number] air regiment where the brothers Adamowicz landed, the brothers appear on the right of the photograph. I think that this, amazing for its time achievement of the amateur aviators is worth remembering, especially as it is not mentioned in either encyclopaedias or historical aviation discussions. Bit the brothers Adamowicz and their flight are a beautiful and worthy page I the history of Polish aviation.
Respectfully
Mieczysław Gorączko
Myślenice

From the editor: In the Great modern Encyclopaedia PWN is a mention of the amateur aviator brothers Józef (born 1893) and Bolesław (1898) who set off from Harbour Grace in Newfoundland and after a 20 hour flight landed in Normandy, at St Andre. The plane which they flew in carried the name ‘City of Warsaw’. In 1934 flights across the Atlantic were not really unusual, however the unusual fact is that the flight was made by and prepared for by amateur aviators, in their own plane, bought with their own savings (they owned a small lemonade factory)

Citation

“Samoloty na których się szkoliłem,” IBCC Digital Archive, accessed July 23, 2024, https://ibccdigitalarchive.lincoln.ac.uk/omeka/collections/document/19007.

Item Relations

This item has no relations.