Polish Airmen

PStachiewiczM17010048.jpg

Title

Polish Airmen

Description

Item 1 is a photograph of two airmen identified as Stanislaw Machej and Maciek Miszewski.
Item 2 is a head and shoulders portrait of Józef Mierzejewski.
Item 3 is a fire damaged Wellington named Zosia and a news clipping.
Item 4 is a cartoon of Maciek Miszewski, signed Gierek 40.

Language

Format

Three b/w photographs, one printed note and one cartoon

Conforms To

Rights

This content is available under a CC BY-NC 4.0 International license (Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0). It has been published ‘as is’ and may contain inaccuracies or culturally inappropriate references that do not necessarily reflect the official policy or position of the University of Lincoln or the International Bomber Command Centre. For more information, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ and https://ibccdigitalarchive.lincoln.ac.uk/omeka/legal.

Contributor

Identifier

PStachiewiczM17010048

Transcription

Stanislaw Machej I Maciek Miszewski

Józef Mierzejewski

Wellington –“ Zosia”
Air Ministry Weekly News Letter I Evening News – opisują brawurę zalogi tego polskiego Wellingtona, który podczas wyprawy nad Bremę trafiony zostal pociskiem artylerii plotn. Bombowiec zapalił się w wynku czego drzwiezki zapasowe i wieźyezka tylnego strzelca zostały uszkodzone. Podezas ratowania samolotu przed zupelnym zniszezeniem zagubiono przyrządy do nawigaeji, Dzięki jednak wytrzymalości nerwowej polskichj lotników – “Zosia” szezęsliwe powrócila do bazy.

Maciek Miszewski – rysunek Gierka

Citation

Mieczysław Stachiewicz, “Polish Airmen,” IBCC Digital Archive, accessed May 27, 2024, https://ibccdigitalarchive.lincoln.ac.uk/omeka/collections/document/19087.

Item Relations

This item has no relations.